„Eesti Maastikuarhitektuuri Aasta Tegu 2013“ on Katariina allee rekonstrueerimine Võrus!

24.-25. aprillil toimus Tallinnas Balti maastikufoorum, mille raames kuulutati välja ka Eesti Maastikuarhitektuuri Aasta Tegu 2013. Eesti Maastikuarhitektide Liidu poolt välja valitud tunnustuse pälvis Katariina allee rekonstrueerimine Võrus, mille autoriteks on Tanel Breede, Sirle Salmistu ja Sulev Nurme maastikuarhitektuuribüroost Artes Terrae.

    

Fotod: Marika Orula

Katariina allee rekonstrueerimine Võrus oli kompleksne ja keerukas terviklahendusele orienteeritud protsess. Allee rekonstrueerimine hõlmas väga mitut projekti: tööd hõlmasid kõnni- ja sõiduteede renoveerimist, sademeveesüsteemide rajamist, joogivee- ja kanalisatsioonitorustiku väljavahetamist, uue tänavavalgustuse paigaldamist, haljastuse taastamist. Artes Terrae OÜ poolt koostatud põhiprojekt hõlmas allee maastikuarhitektuurset osa, sh haljastust, teid ja pinnakatteid, valgustuse kontseptsiooni ja väikevorme.
Katariina allee rekonstrueerimise tähtsus seisneb ajaloolise linnaruumi ning selle linnakujundusliku elemendi (peatelg) revitaliseerimises (allee on linna üks vanimaid ja kompositsiooniliselt tähtsamaid osi), elukeskkonna kvaliteedi tõstmises ning kultuuripärandi säilitamises ja väärtustamises põimides sellesse kaasaegseid ja igapäevaseid vajadusi.
Maastikuarhitektuuri seisukohalt on alleede uuendamine ja asendamine alati väga problemaatiline ja emotsionaalne ülesanne, mis pakub suuri väljakutseid, kui tegu on ka looduskaitse ja muinsuskaitse huvidega. Objekt avati 6. septembril 2013.
Lisaks valiti kaks äramärgitud tegu - Emajõe kaldaplatvorm Ülejõe pargis Tartus (autor Tiit Sild) ning Viru raba vaatetorn (autor Tartu Arhitektuuribüroo OÜ).

Maastikuarhitektuuri aasta teo konkurss kuulutati traditsiooniliselt välja, et jätkata silmapaistvate saavutuste tunnustamist Eesti maastikuarhitektuuris. See võimaldab aasta jooksul toimunud olulisi erialaseid sündmusi kaardistada ning neid paremini märgata. Kandidaatide esitamise õigus oli kõigil ning kandidaate võis esitada maastikuarhitektuurialase tegevuse erinevatest valdkondadest. Eesti Maastikuarhitektide Liit peab oluliseks, et võrdväärselt saaksid tunnustatud nii valmis ehitatud objektid, korraldatud ja läbiviidud sündmused, trükivalgust näinud publikatsioonid kui ka kõik teised erialased teod. Aasta tegu valiti Eesti Maastikuarhitektide Liidu üldkogu poolt kuue esitatud kandidaadi seast.

Teele Nigola
Eesti Maastikuarhitektide Liit

Eesti Maastikuarhitektide Liit soovib edu kõigile tunnustatutele ning tänab ka kõiki kandidaatide nimekirjas olnud tegijaid!


Ürituse läbiviimist ning Aasta teo välja andmist toetas Eesti Kultuurkapital.


Valik pilte foorumist ning aasta teo tunnustusüritusest.


Info: