Uudised ja artiklid

Anti välja esimesed maastikuarhitekti kutsetunnistused

Postitas: emal | Kuupäev: 18/10/2013

PRESSITEADE

Eesti Maastikuarhitektide Liit
18.10.2013

 

11. oktoobril 2013 anti hiljuti valminud Tartu Loodusmajas Eesti Maastikuarhitektide Liidu sügisesel koosviibimisel kätte esimesed kutsetunnistused maastikuarhitektidele. Kokku omistati volitatud maastikuarhitekt, tase 7 kutse kuuele maastikuarhitektile - Sulev Nurme, Nele Nutt, Valdeko Lukken, Teele Nigola, Rutt Piir, Edgar Kaare.


Maastikuarhitekte õpetatakse Eestis alates 1995. aastast ning tänaseks on maastikuarhitekti õppe läbinud juba enam kui 240 inimest. Maastikuarhitektide kutsestandardi koostamist alustati veidi enam kui kümme aastat tagasi ning 2012 aasta juunikuus kinnitas Kutsekoja juures tegutsev Kultuuri Kutsenõukogu maastikuarhitektide kutsestandardid. Pikk protsess päädis nüüd esimeste kutsetunnistuste väljaandmisega.


Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Omandatud kutsetunnistus võimaldab omavalitsustel, riigiasutustel, eraisikutel tellida tööd oma eriala tunnustatud spetsialistilt.


Volitatud maastikuarhitekt on spetsialist, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumiliste planeeringute ja maastikuarhitektuursete ehitusprojektide terviklahendusi ning hindama ehitatud keskkonda. Volitatud maastikuarhitekt on võimeline andma tavapäraseid eksperthinnanguid oma erialal. Vajadusel osaleb maastikku puudutavate kohalike võistluste žüriides ning on võimeline töötama riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes vastava ala asjatundjana. Kutsetunnistused vastavad Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku - EQF tasemetele ning see võimaldab oma kvalifikatsiooni tõendada ka väljaspool Eestit töötades.


Maastikuarhitekti kutse andja on Eesti Maastikuarhitektide Liit. Maastikuarhitekti kutsetunnistust saab taotleda vähemalt erialase magistrikraadiga või sellega võrdsustatud haridusega isik, kellel on vähemalt 4-aastane erialane järjepidev töökogemus peale kraadi omandamist. Kutsetunnistuste taotluse avaldusi võetakse järgmine kord vastu 3. veebruaril 2014.

 

Info:

Sirle Salmistu
info@maastikuarhitekt.ee
517 4419


Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!