Uudised ja artiklid

Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindus kohtub minister Juhan Partsiga

Postitas: Sirle | Kuupäev: 28/02/2011

Eesti Maastikuarhitektide Liit

PRESSITEADE

28.02.2011

 

EESTI MAASTIKUARHITEKTIDE LIIDU ESINDUS KOHTUB MINISTER JUHAN PARTSIGA

 

Täna, 28. veebruaril 2011 kohtub Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindus minister Juhan Partsiga. Kohtumise eesmärk on tutvustada maastikuarhitektuuri eriala ning leida lahendus, kuidas kajastada maastikuarhitektuuri eriala majandustegevuse registris.

 

Eesti Vabariik on pidanud vajalikuks maastikuarhitektide koolitamist juba 16 aastat (al 1994). Sellele vaatamata on riigiasutustega suheldes ilmnenud, et ebaselge on nii maastikuarhitekti roll kui ka selle olulisus välisruumi kujundamisel. Eesti Maastikuarhitektide Liit, kelle olulisim põhikirjaline ülesanne on esindada maastikuarhitektuuri eriala Eestis, peab oma kohustuseks viia nii riigiasutusteni kui ka ühiskonda tervikuna teadmine maastikuarhitektuuri olemusest, juhindudes sealjuures ülemaailmsetest ning Euroopa Liidu regulatsioonidest.

 

Rahvusvaheline Maastikuarhitektide Liit (IFLA, International Federation of Landscape Architects) on määratlenud maastikuarhitektuuri eriala, maastikuarhitekti pädevuse ning tööülesanded (Definition of the profession of landscape architect for the international standard classification of occupations, International Labour Office, Geneva) mis on aluseks võetud ka maastikuarhitektide riiklikul koolitamisel Eestis. Rahvusvahelise ameti- ja kutsealade koodide loetelu definitsioon maastikuarhitektide eriala kohta ütleb, et maastikuarhitektid viivad läbi uurimusi ja annavad nõu väliskeskkonna ja -ruumi planeerimise, projekteerimise ja hooldamise kohta, tagades selle kaitse ja jätkusuutliku arendamise. Sellest on juhindutud ka maastikuarhitektide töö korraldamisel Eestis. Maastikuarhitektuurseks objektiks on välisruum - kõik see, mis jääb hoonetest väljapoole.

 

Kuivõrd siiani on maastikuarhitektuuri valdkond seadusandluses reguleerimata, siis tehakse kohtumise käigus ettepanek töörühma moodustamiseks, mis töötaks välja ettepanekud maastikuarhitektide tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide täiendamisse ning koostamisse.

 

 

Info:

Valdeko Lukken

Eesti Maastikuarhitektide Liit

juhatus[at]maastikuarhitekt.ee

tel 525 5566

 

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!