Uudised ja artiklid

Eesti Maastikuarhitektide Liidu preemiate statuut

Postitas: EMAL | Kuupäev: 01/03/2018

Eesti Maastikuarhitektide Liidu preemiate statuut

Eesti Maastikuarhitektide Liidu (edaspidi EMAL) aasta kolleegipreemiat, tellija preemiat ja toetaja preemiat antakse välja üks kord aastas ning preemiate saajate valimises osalevad kõik liidu liikmed. Preemiad annab välja EMALi eestseisus.

Preemiate kandidaadid esitatakse eestseisusele EMALi liikmete poolt, oma esitust põhjendades. Eestseisus valib välja nominendid. Lõplik valik tehakse elektroonilise hääletusega, milles osalevad kõik liidu liikmed.

Preemiad antakse üle Maastikuarhitektuuri kuul.

Eesti Maastikuarhitektide Liidu Kolleegipreemia statuut

Maastikuarhitekti ülesanne on maastiku väärtustamine ja väärtuste esile toomine. Maastikuarhitekti professionaalsus avaldub oskuses kõigile võrdselt kuuluvat maastikku alles hoida sellisena, et see talletuks mälus värvika ja sümboliterohkena, samas omaks isiklikku ja emotsionaalset tähendust.

„Üks kõigi ja kõik ühe eest!“. EMAL on moodustatud seismaks ühiselt maastikuarhitektide eest, kuid maastikuarhitektuuri väärtustamisel on oluline iga liidu liikme ka väike panus.

Kolleegipreemiaga väärtustame eeskätt neid tegevusi, mis ei ole otseselt seotud tellimustega. Peame oluliseks aktiivset organiseerimistööd EMALis või väljaspool. Kandidaat võib olla korraldanud eriala või oma tööd tutvustava näituse või välja andnud maastikuarhitektuuri alase trükise.

Aasta kolleeg on pühendunud ning teeb oma tööd suure entusiasmiga. Tema töö tulemusena tõuseb Eestis ja ka väljaspool maastikuarhitektuuri kuvad ja maastikuarhitekti töö väärtus. Ta on kolleeg, kes oma hoiakute ja käitumisega loob alati positiivse õhkkonna.

Preemia ülesandeks on tänada ja tõsta esile kolleegi, kelle töö tulemusena on Eesti ühiskonnas maastikuarhitektuur rohkem väärtustatud.

Kolleegipreemia ei ole rahaline autasu. Preemia saajale antakse võimalus (juhul kui President otsustab 20. augustil EMALi esindajaid kustuda) osaleda 20. augustil toimuval Presidendi vastuvõtul.

Eesti Maastikuarhitektide Liidu Parima Tellija preemia statuut

„Koostöös peitub jõud!“ Tellija ja maastikuarhitekti vahelise sünergia tulemusena võib meid ümbritsev maastik saada kvaliteetsemaks. Tark Tellija teab, mida ta soovib, kuid oskab kuulata ka maastikuarhitekti, mille tulemusena sünnib kvaliteetne maastikuarhitektuur. Ta saab aru maastikuarhitekti ideedest ja soovidest ning panustab vajadusel kohapõhiste teadmistega.

Parim Tellija väärtustab maastikuarhitektuuri ning saab aru selle olulisusest terve ja kauni väliruumi loomisel.

Preemia ülesandeks on tänada ja tõsta esile Tellijat, kelle töö tulemusena on Eesti ühiskonnas maastikuarhitektuur rohkem väärtustatud.


Eesti Maastikuarhitektide Liidu Parima Toetaja preemia statuut

„Rikas pole see, kellel on raha, vaid see, kes sellest rõõmu oskab tunda.“ Parima Toetaja preemiaga soovib EMAL tunnustada ettevõtet või isikut, kes on aidanud Liitu, kas rahaliselt või tegude/asjadega, mille tulemusena on liidul olnud võimalik maastikuarhitektuuri esile tõsta.

Preemia ülesandeks on tänada ja tõsta esile Toetajat, kelle toetuse tulemusena on EMALil olnud võimalik Eesti ühiskonnas maastikuarhitektuuri rohkem väärtustada.Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!