Uudised ja artiklid

Tallinna linna maastikuarhitekt Peep Moorast: Nädal Tallinna haljastuses 07.05.2010

Postitas: Sirle | Kuupäev: 10/05/2010

 

Alates 1. juunist 2010 on linna maastikuarhitekti ametikoht Tallinna Keskkonnaameti koosseisus. Üleviimise aluseks on Tallinna Linnavalitsuse 5. mai korraldus. Seoses kahe ametiasutuse töö ümberkorraldamisega ja vajadusega vähendada ametite töö dubleerimist antakse alates 1. juunist 2010 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja haljastuse osakonna senised haljastuse valdkonna ülesanded nagu detailplaneeringute eskiiside ja detailplaneeringute läbivaatamine haljastuse seisukohalt, samuti projekteerimistingimuste väljastamine ja projektide menetlemine haljastuse ja maastikuarhitektuuri osas, üle Tallinna Keskkonnaametile.

 

Keskkonnaamet ja Linnaplaneerimise amet töötavad aktiivselt selle nimel, et Viru tn allee saaks välja vahetatud täies ulatuses. Tööde teostamise lõpptähtaeg on sügis 2010. Hetkel töötan aktiivselt lahenduse leidmisel. Tööversioonis olen kavandanud 12 puu istutuse tänava parempoolsele osale olemasolevate puude asemele. 4 puud Viru väravatest kuni Aia tänavani vahega 8 meetrit ja 8 puud Aia tänavast kuni Pärnu maanteeni vahega 7 meetrit. Puude liigiks on läänepärn. Kõik puud on projekteeritud juurekaitserestidega ja tüvekaitsetega. Kasvupinnas on projekteeritud tugevdatuna ja paralleelselt tänavaga, et puudel oleks tulevikus võimalus oma juurestikku arendada kõnnitee all. Lõplik kooskõlastamine on veel pooleli ja seoses sellega võib lahendus muutuda.

 

Päevakorras on Kitse haljaku (Koorti metskitse kujuga) taashaljastamine vanalinnas seoses läbiviidud raietega (vaadete avamine Toompealt merele ja all-linnale) ja haljastuse halva seisukorraga alal. Keskkonnaamet koostöös Kesklinna valitsusega on töötanud välja istutustööde lähteülesande. Osaliselt vahetatakse välja nõlval kindlustus ja teostatakse põõsaistutused. Kokku istutatakse 560 põõsast, liikidest kasutatakse jugapuud, võnk-pärgenelat ja kurdlehist roosi. Tööde lõpptähtaeg on 10.06.2010.

 

Jätkatakse Lasnamäel Koorti tn (Lindakivi kultuurikeskuse ja Laagna tee vaheline ala) haljasala haljastamist. 2009. a. sügisel sai haljasala osaliselt minu projekti alusel väljaehitatud ja haljastatud. Taimede ostmist I etapis toetas Electrolux Eesti oma keskkonnakaitselise programmi raames. II etapis rajatakse lõplik valgustus ja viiakse lõpuni haljastamine ning arhitektuuri väikevormide paigaldamine. Plats saab nii oma terviklahenduse.

 

 

Järgmise nädalani!

 

Peep Moorast

Tallinna linna maastikuarhitekt

 

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!