Uudised ja artiklid

Tallinna linna maastikuarhitekt Peep Moorast: Tegemistest Tallinnas 31.05.2010

Postitas: Sirle | Kuupäev: 31/05/2010

Sotsiaaldemokraat Mark Soosaar tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku moodustada Tallinna Rahvuspark. 2006. – 2007. aastal tegeles linnavalitsus rahvuspargi ideega. Koostati Tallinna rahvuspargi moodustamise eksperthinnang Andres Tõnissoni poolt, kus vaagiti poolt ja vastuargumente. Keskkonnaministeeriumi seisukoht samuti ei pooldanud rahvuspargi moodustamise ideed.

 

Poolt argumendiks on alal asuvate väärtuslike objektide suur kontsentratsioon. Vastuargumentideks on see, et 1600 hektarist on 58 % juba riikliku looduskaitse all ja lisaks 12% veel kui miljööväärtuslik elamuala kohalike piirangute all. Kaitsmata alasid on kokku ainult 30% ulatuses. Eksperthinnangus on viidatud senisele Eesti praktikale ja IUCN-i soovitustele rahvusparkide osas (primaarne eesmärk: ökosüsteemi kaitse), ning on peetud õigemaks Tallinnasse rahvuspargi loomist mitte kavandada.

 

Olin 17. mail Riigikogu kultuurikomisjoni ees aru andmas ja varasemaid dokumente tutvustamas. Kultuurikomisjon toetas ideed. Kuid kõlama jäi seik, et rahvusparki on meil vaja selleks, et takistada Eesti Näituste piirkonna täisehitamist.

 

Keskkonnaamet annab viimast lihvi "Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord" määruse eelnõule. Peamine muutus on põhimõtetes. Kui enne tuli planeeringutes ja projektides otse välja arvutada asendusistutus puude kaupa, siis nüüd toimub üleminek haljastusühikule. Puude lõplik arv saadakse peale asendusistutuse koha määramist arvestades kasvukohtasid ja istutatavate puude diameetreid.

 

Tallinna haljastuse arengukava 2010–2020 on hetkel ülevaatamisel Kommunaalametis. Uue arengukava eesmärk on tekitada ühtne haljastuse visioon nii hoolduses kui uute haljasalade väljaehitamisel. Arengukava on läbi vaadanud Keskkonnaamet. Peale Kommunaalameti läbi vaatamise läheb arengukava linnaosavalitsustesse, et kaardistada alad, millega peab tegelema lähima 10 aasta jooksul.

 

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!