Uudised ja artiklid

Ilmunud on Eesti pargid 2 ja Eesti parkide almanahh 3

Postitas: emal | Kuupäev: 21/12/2012

Allikas: Keskkonnaministeerium, 12.12.2012
12. detsembril esitleti Keskkonnaministeeriumis kahte uut raamatut, mis käsitlevad Eesti parke. Teatmeteose “Eesti pargid” teine osa sisaldab põhjalikke ülevaateid kümne maakonna kaitsealuste parkide kohta ning artiklitekogumiku “Eesti parkide almanahh” kolmas väljaanne annab nii ajaloolisi teadmisi kui ka praktilisi nõuandeid parkide säilimiseks.

Keskkonnaministeeriumi ja Muinsuskaitseameti koostöös valminud trükised on suunatud kõikidele Eesti parkide omanikele ja valdajatele, spetsialistidele ja huvilistele. “Parkide puhul on lisaks kultuuriväärtustele tegemist ka väärtuslike looduskooslustega nii linnas kui maal. Eestis on palju ajaloolisi parke, millest suur osa on nii muinsus- kui looduskaitse all, sest hoidmist vajab nii sealne mitmekesine looduskeskkond kui ka arhitektuuri- ja ajalooväärtus,” kommenteeris Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja Taimo Aasma.

 „Raamatu „Eesti pargid“  avaldamine on suurepärane näide kahe riigiasutuse tihedast koostööst ning raamatu koostamine on aidanud lähendada kahte valdkonda, looduskaitset ja muinsuskaitset, ühteks tervikuks – keskkonnakaitseks,“ lisas Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu.

Raamat “Eesti pargid” on kaheosaline teatmeteos, mis annab põhjalikke kirjeldusi üle 400 pargi kohta, mida võib pidada ka meie parkide paremikuks ning ühtlustab arusaamu kaht ametkonda ühendavast rohelisest pärandist. 2007. aastal ilmunud raamatu esimeses köites käsitleti Tallinna, Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa ja Järvamaa parke. Värskelt ilmunud teine köide sisaldab kõikide ülejäänud maakondade parkide kohta koondatud andmeid ja kirjeldusi. Iga pargi ajalugu, kujundust, hetkeolukorda ning taimestikku käsitletakse eraldi. Kirjeldused tuginevad varem avaldatud kirjalikele allikatele, arhiivimaterjalidele, koostamise käigus tehtud välitöödele ja taimestiku osas Tallinna Botaanikaaia andmetele ning on rikkalikult illustreeritud ajalooliste ja tänapäevaste plaanide ning fotodega. Raamatu 2. osa peakoostajad on Urve Sinijärv ja Piret Palm Keskkonnaministeeriumist, Silja Konsa Muinsuskaitseametist ja Olev Abner Tallinna Botaanikaaiast. Raamatu andis välja kirjastus Varrak. Raamatu koostamist toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

„Eesti parkide almanahh” on paari-kolme aasta tagant perioodiliselt ilmuma kavandatud artiklite kogumik meie pargiasjatundjatelt. Äsja ilmunud almanahhi kolmandast väljaandest leiab nii ajaloolisi uurimusi, soovitusi parkide hooldamiseks ja taastamiseks, kui ka näiteid viimaste aastate pargipraktikatest. Almanahhi toimetaja on kunstiteadlane Tiina Tammet. Almanahhi esimene number ilmus 2007. ja teine number 2009. aastal. Trükise väljaandjad on Keskkonnaministeerium ja Muinsuskaitseamet. Ka selle trükise väljaandmist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Raamatuid saab osta raamatupoodidest üle Eesti.Lisainfo:
Pille Rõivas
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik
626 2811, 506 4608
pille.roivas@envir.ee

Margit Pulk
Muinsuskaitseameti avalike ja välissuhete nõunik
640 3054; 534 888 41
margit.pulk@muinas.ee

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!