Uudised ja artiklid

Kuulutame välja konkursi: Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiad 2017

Postitas: EMAL | Kuupäev: 02/05/2017

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiad 2017 - KONKURSS

 

Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL) kuulutab välja Maastikuarhitektuuri Aastapreemiate konkursi. Varasemalt on väljapaistvaid saavutusi Eesti maastikuarhitektuuris tunnustatud üheksal korral. Sel aastal jagatakse preemiaid
neljas põhikategoorias, lisaks tunnustatakse parimat tudengiprojekti ja võimaluse korral antakse välja koostööpreemia arhitektuuri valdkondade üleselt.

Võitjate väljakuulutamine toimub arhitektuurivaldkonna ühisel aastapreemiate auhinnatseremoonial 8. Detsembril 2017, VabaLaval. Lisaks koostatakse nominentidest näitus ja antakse välja raamat.

 

Välja antakse järgmised preemiad:

1. Maastikuarhitektuuri tunnustustvääriv tegu - publikatsioon, sündmus, näitus, vana pärl (mõni vana korda tehtud park vms), aasta klient (kes on toetanud hea maastikuarhitektuurse lahenduse valmimist), või mõni muu maastikuarhitektuuri seisukohalt märkimist vääriv toetav otsus (nt KOV tasandil vastu võetud kava).

2. Aasta avalik ruum - parim valmisehitatud välisruumi objekt.

3. Aasta aed - heade maastikuarhitektuursete põhimõtete järgi kujundatud aed (jätkusuutlikud hoolduspõhimõtted, moodsaid printsiipe järgiv kujunduslahendus vms).

4. Parim maastikuarhitektuurne kontseptsioon - tegemist on realiseerimata tööde hindamisega, heade ideedega, näiteks konkursside tööd.

 

Lisaks leiavad tunnustust:

 

Aasta tudengiprojekt - kursusetöö või muu ülikoolis õppimise perioodil koostatud projekt, tekst, muu teos või korraldatud sündmus.

 

Koostööpreemia - EMALi, EALi ja ESLi ühispreemia, mis märgib head arhitekti, maastikuarhitekti ning sisearhitekti (võimalusel lisaks ka inseneri, ehitaja, omaniku või teiste osapoolte) koostööd. Preemia välja andmisega propageeritakse ja tunnustatakse erialaspetsialistide omavahelist koostööd hea avaliku ruumi loomisel.


Osavõtutingimused:

  • Konkursile ei või esitada töid, mis on varem nomineeritud. Lubatud on varem esitatud tööd.
  • Ajavahemik, millal kandideerivad objektid peavad olema valminud, on tagasiulatuvalt kuni 5 aastat (2012 jaanuar - 2017 mai, tudengiprojektil 2015 september - 2017 mai).

 

Kandidaatide esitamine:

  • Kandidaatide esitamise õigus on kõigil eraisikutel ja asutustel. 
  • Kandidaadi esitamiseks saata avaldus, kus on ära märgitud:

     o  Preemia kategooria, milles kandidaat esitatakse

     o  Objekti/teo/sündmuse/projekti vms täielik nimetus (ja aadress)

     o  Objekti/teo/sündmuse/projekti vms autor (või autorid) ja tema kontaktandmed

     o  Valmimise aeg

     o  Objekti/tegu/sündmust/projekti tutvustav graafiline materjal

     o  Vabas vormis põhjendus kandidaadi esitamiseks

     o  Kui tegemist on privaatse ruumiga, siis omaniku või tellija nõusolek objekti      
         külastamiseks ja tema andmed

     o  Projektlahendusest olulisemad joonised (mitte kogu projekt, vajadusel küsib žürii
         täiendavaid materjale, joonised peavad olemas esitluseks sobilikud)

 

  • Avaldus saata aadressile tegu@maastikuarhitekt.ee
  • NB! Kandidaatide esitamise tähtaeg on pikendatud! Tähtaeg 15.06.2017.
  • Tudengiprojektide esitamise tähtajaks on 15. juuni 2017


Esitatud kandidaatide seast valib preemiasaajad välja maastikuarhitektidest ja arhitektidest koosnev žürii. Maastikuarhitektuuri Aastapreemiate välja andmist toetab Eesti Kultuurkapital.


Lisainformatsioon:
Teele Nigola
Eesti Maastikuarhitektide Liit
+372 5187 602
teele@kobras.ee


Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!