Uudised ja artiklid

Ülemiste City kavandab laienemist

Postitas: Sirle | Kuupäev: 23/03/2010

Allikas: Tallinna linna koduleht, 23.03.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb võtta vastu detailplaneeringu, mis võimaldab jätkata endistele „Dvigateli“ tehase maadele moodsa tehnolinnaku rajamist.

 

Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, Sepise, Valukoja ja Ääsi tänava vahelise ala detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. Detailplaneeringu kohaselt jagatakse 23,42 ha suurune maa-ala 31 krundiks, moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus innovaatilise ja kaasaegse tehnolinnaku Ülemiste City äri- ja tootmishoonete ning infrastruktuuri rajamiseks. Koos rekonstrueeritavate hoonetega on alale kavandatud kokku kuni 37 hoonet, neist kõrgeimad kuni 13-korruselised ärihooned.

 

Enamiku detailplaneeringualasse hõlmatud kinnistute omanikuks on AS Ülemiste City, mis asutati 2005. aastal eesmärgiga ehitada endise Dvigateli tehase 23 hektari suurusele territooriumile kaasaegne linnaosa, kus leiaksid endale uue kodu teadmisi hindavad ja uuendusmeelsed firmad.

 

Endise Dvigateli territooriumi väljaehitamisega on juba algust tehtud. Sepapaja tn 6 kinnistul asuv 1899. aastal rajatud kultuuriväärtuslik kesklaborihoone rekonstrueeriti 2006. aastal kontorihooneks. Lisaks on rekonstrueeritud Lõõtsa tn 4 ja 6 hooned ning kultuuriväärtuslik Sepise tn 10 kinnistul asuv 1920.–1930. aastatel ehitatud mehhaanikamontaažitsehh. Keevise ja Lõõtsa tänava vahelisesse kvartalisse rajati 2008. aasta suvel esimene Tallinna erapark.

 

Planeeritava ala lähiümbrus on kiiresti arenev piirkond, kontaktvöönd piirneb põhjast raudteega ning lõunast Tallinna lennujaama territooriumiga, lääne poole jääb Ülemiste kaubanduskeskus. Piirkond on ka ühistranspordiga hästi varustatud.

 

„Arhitektid on kogu endise Dvigateli territooriumi jaoks välja töötatud tervikliku linnaruumilise lahenduse,“ tunnustas abilinnapea Taavi Aas. „Uute kõrgemate hoonete rajamisele lisaks rekonstrueeritakse olemasolevad väärtuslikud hooned,  parkimisvajadused rahuldatakse peamiselt maa-aluste parklatega ning see jätab kvartalisse rohkem vaba ruumi. Planeeritavate tänavate äärde on kavas rajada alleed.“

 

Peale vastuvõtmist korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ning Lasnamäe Linnaosa Valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

 

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!