Uudised ja artiklid

Maastikest meie ümber

Postitas: EMAL | Kuupäev: 07/12/2015

On algatatud arutelu Eesti rahvusmaastike valimise üle, mis peaksid valitud saama Eesti Vabariigi suureks juubeliaastaks 2018. Rahvusmaastikud on sümbolväärtusega alad, kus ilmnevad maa eri osade looduse silmapaistvaimad eripärad, peamiste elatusallikatega seotud maakasutusviisid ja nende mõju maastikupildi kujunemisele. Nende tähtsus peab olema meie rahvuse looduse, kultuuri ja ajaloos üldiselt tunnustatud ning neis ilmnevad ühtaegu meie maastike nii ainulaadsed kui tüüpilised omadused.

Rahvusmaastike väljavalimine on ette nähtud üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ ning selleks on kümmekond aastat tagasi tehtud suur eeltöö maakonnaplaneeringutes. Idee on algselt pärit Eesti Looduskaitse Seltsilt 1994. aastast, kuid siis valimiseni veel ei jõutud. Tähtsa sünnipäeva tõttu on nüüd saabunud selleks sobiv aeg.

Samuti on Keskkonnaministeeriumi juurde moodustatud töörühm Eesti liitumiseks Euroopa Maastikukonventsiooniga – olulise raamkokkuleppega, mis keskendub just nimelt maastike kui elukeskkonna kvaliteedi tõstmisele. See on esimene rahvusvaheline kokkulepe, mille otseseks eesmärgiks on edendada maastike kaitset, korraldust ja planeerimist ning sealjuures ei kaldu see ei kultuuri ega looduse poole, vaid käsitleb neid kahte poolust koos. Veel – konventsioon käsitleb kõiki maastikutüüpe: looduslikke, maa-, linna- ja linnalähialasid, nii silmapaistvaid, harilikke kui rikutud maastikke, rakendudes nii maismaale, siseveekogudele kui merealadele. Seega kogu maastikule.

Loe edasi SIIT.

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!