Uudised ja artiklid

Supilinn saab teemaplaneeringu

Postitas: Sirle | Kuupäev: 19/01/2011

Allikas: Tartu linnavalitsus, 19.01.2011, Pressiteade

Linnavalitsus on alustanud eeltöödega Supilinna linnaosa teemaplaneeringu koostamiseks. Valminud on „Supilinna ruumilise kujunemise analüüs ja ettepanekud teemaplaneeringu koostamiseks“, mille kohta ootab linn tartlaste arvamusi.

Analüüsi ja ettepanekud Supilinna teemaplaneeringu koostamiseks on kirjutanud Artes Terrae OÜ, kes võitis selle töö koostamiseks välja kuulutatud riigihanke. Rohkelt illustratiivseid fotosid ja jooniseid sisaldavas töös kirjeldatakse Supilinna linnaehituslikku kujunemist ja ajalugu ning on tehtud rohkelt ettepanekuid linnaosale tüüpilise miljöölise väärtusega hoonestuse säilitamise vajaduse, uusehitiste arhitektuurinõuete, tänavate rekonstrueerimise ja liikluskorralduse kohta.

 

„See analüüs on põhjalik eeltöö Supilinna teemaplaneeringu koostamiseks. Tegemist on rea ettepanekutega, mis käsitlevad Supilinna edasist kujunemist ning erinevaid võimalikke piiranguid seal kavandatavale tegevusele. Nüüd soovime antud tööd tutvustada ja kuulda linlaste arvamusi selle kohta, milliseid ettepanekuid võiks teemaplaneeringus arvestada, et paika panna meie ühe omanäolisema linnaosa edasise arengu suunad. Ootame arvamust avaldama nii supilinlasi, arendamisplaanidega kinnistuomanikke kui ka kõiki teisi oma kodulinna tulevikust huvitatud tartlasi,“ rääkis abilinnapea Raimond Tamm.

 

Tulevase teemaplaneeringu eesmärk on täpsustada võimalikud uushoonestusalad, kohustuslikult säilitatavad hooned, nende kaitse- ja kasutustingimused, põhilised arhitektuurinõuded hoonete rekonstrueerimisel ja uute hoonete püstitamisel. Teemaplaneering jääb aluseks linnaosa edasisel arengul ning kogu sealse ehitustegevuse kavandamisel.

 

„Teemaplaneering on ühe linnaosa elus ja arengus väga oluline dokument, mistõttu soovime juba võimalikult algses faasis kaasata sellesse protsessi ka kõik asjahuvilised. Meie eesmärk on jõuda võimalikult paljusid huvigruppe rahuldav teemaplaneeringuni,“ lisas Tamm.

 

Supilinna ruumilise kujunemise analüüsi ja teemaplaneeringu koostamiseks tehtud ettepanekutega saab tutvuda linna kodulehel ja raekoja esimesel korrusel asuvas infokeskuses. Oma arvamusi ja ettepanekuid saab esitada Tartu kodulehel http://bit.ly/eDaFSW, link on leitav ka kodulehe esilehelt "Pane tähele" rubriigis.

 

Teisipäeval, 1. veebruaril kell 16 oodatakse kõiki huvilisi Raekoja plats 10, III korruse saali avalikule koosolekule, kus Supilinna ruumilise kujunemise analüüsi ja ettepanekuid teemaplaneeringu koostamiseks tutvustab Mart Hiob OÜst Artes Terrae. Osalejatel on võimalik koosolekul antud töö koostajatele otse küsimusi esitada ja tõstatatud teemadel diskuteerida.

 

Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse teabeteenistuse spetsialist
Tel 736 1336, 529 4297

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!