Uudised ja artiklid

Doktoritöödes uuriti maastikku väärtusi

Postitas: EMAL | Kuupäev: 12/06/2015

Piret Pungas-Kohv kaitses 12. juunil 2015 Tartu Ülikoolis doktoritöö pealkirjaga "Between maintaining and sustaining heritage in landscape: The examples of Estonian mires and village swings" (Pärandi säilimine ja säilitamine maastikus: külakiikede ja soode näitel).

Doktoritöö keskmes on maastik ja pärand kui protsessid. Tulemusena on koostatud mudel, mis aitab kaardistada pärandi majandamisviise: A) elamise-kontseptsioon (living-in), kus kohalik inimene on ise pärandi looja/tarbija; B) elamus-kontseptsioon (jumping-into), kus pärandit külalisena tarbitakse; C) vaatlus-kontseptsioon (looking-at), kus inimene on pigem passiivse pealtvaataja rollis.
Täpsemalt siit.

Mart Reimann kaitses 12. juuil 2015 Tartu Ülikoolis doktoritöö pealkirjaga "Formation and Assessment of Landscape Recreational Values" (Maastike rekreatiivsete väärtuste kujunemine ja hindamine).
Väärtushinnangud on tänapäeva ühiskonnas kõneaineks järjest sagedamini. Otsustusprotsessid takerduvad tihti väärtuste konfliktidesse. Sellest tulenevalt on oluline väärtusi võrrelda ning seada prioriteedid otsustusprotsesside tõhustamiseks. Doktoritöös võrreldakse erinevaid meetodeid maastike rekreatiivsete väärtuste hindamiseks; hinnatakse erinevate hindamismeetodite sobivust planeerimis- ja otsustusprotsessideks ja analüüsitakse monetaarse ekvivalendi leidmise otstarbekust maastike rekreatiivsete väärtuste hindamisel. Täpsemalt siit.

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!