Uudised ja artiklid

Üliõpilaste seas läbiviidud küsitluse esialgsed tulemused

Postitas: EMAL | Kuupäev: 29/05/2017

EMÜSi ja EMALi koostöös viidi läbi küsitlus, mille raames uuriti EMÜ ja TTÜ maastikuarhitektuuri õppivate tudengite käest, milliseks nad hindavad oma oskusi. Küsiltuse aluseks oli kehtiv maastikuarhitekti kutsestandard. Tudengitel paluti hinnata oma oskusi tööosade kaupa 4-pallisel skaalal (täiesti nõus - ei ole nõus). Küsitlusankeet.

Küsitlus toimus 1. aprilist kuni 1. maini ning selles osales kokku 49 üliõpilast mõlemast maastikuarhitektuuri õpetavast kõrgkoolist. Vastajaid oli kõigilt kursustelt. 
Bakalaureuseastme tudengeid oli vastajate seas 39 ja magistriastme tudengeid 10. Eesti Maaülikoolis õppis 25 ja Tallinna Tehnikaülikoolis 24 vastajat.

Vastajates 11 tudengit olid EMÜSi liikmed ja 27 vastajat soovib astuda EMÜSi liikmeks. EMALiga soovib tulevikus liituda 41 maastikuarhitektuuri õppivat tudengit.

Esmased tulemused kõigi üliõpilaste vastute alusel kutsestandardi tööosade kaupa on näha graafikul (kliki graafikule). 
Kõige paremaks hindavad tudengid oma teadmisi planeerimise valdkonnas, kõige madalamaks aga ajaloolise maastiku ja projekteerimise ehitusloaga seotud küsimustes.


Küsitluse põhjalikum analüüs valmib sügiseks. 

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!